Misjon

"Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,

idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,

og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"
(Matt 28:18-20)


 Vi ønsker at Jesus skal bli synlig i STRAND, RYFYLKE men også utover våre landegrenser.

Her kan du se hvilket arbeid vi gjør i andre land: