Gjøre Jesus synlig

Vi vil se vekst. Veksten kommer ved engasjement.
Engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljøet.

Les mer

 

Bønneemne & Takkeemne

Emnene som blir sendt inn blir tatt med  i menigheten