Klippen Jørpeland

Vi bryr oss om kommunen vår, og verden utenfor vår egen stuedør. Derfor bygger vi et hus for alle. Gjennom Barnehagen, Skolen, Klippen fritidsklubb, og alle andre aktiviteter ser vi at mange har glede av Klippen. Både gymsal, hovedsal, og andre rom blir mye brukt til ulike arrangementer. Her kan du lese mer om: 

Barnas Kulturhage, Klippen Fritidsklubb (SFO)og KFskolen Jørpeland.

Vi er en del av pinsebevegelsen. Mer informasjon om pinsebevegelsen finner du her.