Å lede flere mennesker til Jesus

Vi ønsker at flere i Strand får se hvem Jesus er. 

Vi ønsker at flere i Ryfylke får se hvem Jesus er. 

Vi ønsker at flere utover våre landegrenser får se hvem Jesus er.

 

Hvordan skal vi lede flere mennesker til Jesus?

Gjennom VEKST & ENGASJEMENT!


Vi ser ei kirke i vekst:

Vekst i form av kjærlighet til Gud og til hverandre.

Vekst i form av at vi blir en mer inviterende, inkluderende, involverende og en inspirerende kirke.

Vekst i form av enhet - en kirke som virker mot samme mål.

Vekst i form av at mange tar imot Jesus som sin personlige Herre og frelser, og tar nye steg sammen med han.

Vekst i form av antall og at vi når lengre ut.

Vekst i form av økonomiske bidrag for å fremme evangeliet.


VI SER ENKELtPERSONER ENGASJERER SEG:

Engasjement for å være Jesusfokusert og relevant.

Engasjement for å nå de som ennå ikke tror.

Engasjement for å disippelgjøre til livslang etterfølgelse.

Engasjement for å gjøre hjemmene til en samlingsplass for å dele liv, be og søke Gud.

Engasjement for å hjelpe de som har det vanskelig.

Engasjement for å utvikle sine talenter, for å tjene Gud og mennesker. 

Engasjement for mennesker utenfor våre landegrenser.