VÅR VISJON ER AT VI VIL GJØRE JESUS SYNLIG. 

Vi vil se vekst. veksten kommer ved engasjement.

engasjement for gud, mennesker og for nærmiljøet. 

 

  1. FOR Å OPPNÅ DETTE ØNSKER VI: 

 

ENGASJEMENT FOR Å BLI:

En kirke som er Jesus-sentrert.

En kirke som er fundamentert i Guds ord.

En kirke som bygger BRO til TRO.

En kirke som utvikler gaver og talenter.

En kirke som inviterer, inkluderer, involverer og inspirerer.

En kirke som leder mennesker til livslang etterfølgelse av Jesus.

En kirke som samler generasjoner og mennesker fra ulike kulturer.

En kirke som samles i hjemmene for å søke Gud og dele liv.

En kirke med aktivt misjonsarbeid utenfor våre landegrenser.

En kirke som er raus.

En kirke med enhet - som virker mot samme mål.