Litt om Ukraina

Populasjon: 45 millioner mennesker

Religion: Ukraina har ingen statsreligion. Mange tilhører den ortodokse kirke. 


Vårt engasjement i Ukraina

Vi er med på å sende ned hjelpesendinger. Mat, klær, leker og møbler.