Litt om Paris

Populasjon: 2,2 millioner mennesker

Religion: Befolkningen er blant de mest sekulariserte i hele verden. Katolisisme er landets statsreligion.


Vårt engasjement i Frankrike

Hvor: Paris

Hvem er utsendt: Arvid- og May-Linn Aasen sammen med Siv Unni Haukali.

Mål: Gjøre Jesus synlig ved å samle og sende ut misjonærer fra hele verden.