1. IHE-prosjektet (Helse og utdanningsprosjektet)

Helse- og utdanningsprosjektet som har som mål å forbedre kvalitetens på CELPA-kirkas helse- og utdanningsarbeid. CELPA driver over 886 skoler over hele landet, og mange av dem er i avsidesliggende steder i skoger og fjell. En del av skolene har svært gode resultater, og er faktisk blant de beste i landet, men mange har mye lavere kvalitet og på noen skoler er det så dårlig at ingen av elevene består de nasjonale prøvene ved slutten av skolegangen. Det er særlig i de avsidesliggende områdene at disse problemene er, fordi skoleledelsen ikke får noen hjelp eller oppfølging og skolene er i dårlig stand. Prosjektet trener rektorene i skoleledelse for å heve standarden slik at alle som går på skolen skal få muligheten til å lære. Mange av rektorene og skolene gir svært gode tilbakemeldinger om at prosjektet har hjulpet dem.

CELPA driver 144 helsestrukturer i forskjellige størrelser, fra store sykehus til små helseposter, gjerne i områder som ellers ikke har noe helsetilbud. Mødre- og spebarnsdødeligheten i østlige Kongo er blant verdens verste, og prosjektet trener helsepersonalet i EMERGENCY care med vekt på fødsel, og ellers mødrehelse. Noen av helsepersonalet har allerede rapportert at de ser at flere mødre overlever takket være treninga!

 

2. CAMPS og PREV.-prosjektet (Seksuell vold mot kvinner og barnesoldater)

Dette prosjektet forsøker å hjelpe kvinner som har overlevd seksuell vold og tidligere barnesoldater, og styrke tilgangen til mentale helsetjenester i lokalsamfunnene. Kvinnene som har overlevd seksuell vold trenger hjelp med detraumatisering, og også gutter og jenter som har vært soldater har store behov for indre legedom. Det kan ofte være vel så vanskelig med det vonde man har gjort mot andre, som med det vonde som andre har gjort mot en selv. Mentale helsetjenester er fraværende ute i lokalsamfunnene, og for å legge til rette for langsiktig hjelp har dette prosjektet som mål å hjelpe noen av de lokale helsesentrene å få til et tilbud innen mental helse, særlig for kvinner som har overlevd seksuell vold og for tidligere barnesoldater. I tillegg til å få hjelp med detraumatisering, for disse kvinnene og ungdommene også hjelp til å skape seg et levebrød slik at de kan brødfø seg og familiene sine, med særlig vekt på yrkesopplæring. For de tidligere barnesoldatene er det viktig at de får et annet levebrød enn å stjele og herje, og for kvinnene er det viktig at de har en måte å fysisk overleve på slik at de kan konsentrere seg om sin indre legedom.

3. OD-prosjektet (organisasjonutviklingsprosjektet)

For at de overnevnte prosjektene skal være mulige å gjennomføre, må vi ha et organisasjonsutviklingsprosjekt som styrker CELPA og CELPAs prosjektorganisasjon ACAD, slik at de har god økonomistyring og ellers prosjektstyring og sunne organisasjoner. Pga erfaringen med mislighold i Kongo, er et slikt prosjekt helt avgjørende for at vi kan ha bistandsprosjekter der. Organisasjonsutviklingsprosjektet har ledertrening og opplæring innen økonomi og anti-korrupsjon, og det legger også til rette for diskusjoner om kjønn og kvinners roller i kirka og samfunnet.