f

Lifeledere er hjertelig velkommen til ledersamling 03 Oktober, 3etg på KF.

Vi snakker sammen om hvordan vi kan utvikle lifegruppene videre. 

Vi fikser enkel bevertning, og vil derfor vite hvem som kommer. Meld deg på under:

Navn *
Navn