Hovedleder:

Rasmus Nordbø

41628515


Driftsleder / Vaktmester:

Kjetil Bråtveit

45281991

 

Sekretær:

Åse Heggland

92427470


Pastor:

Geir Myra

90202801

Barne & Familie Pastor: 

Elin Myra

97422313


Ungdomspastor:

Jim Eikevåg

97743870

 

Gudstjeneste: 

Tørres Nordbø

95409445

 
 

Ut - Misjon:

Ole Morten Håland

99568644


Lifegrupper:

Jim Eikevåg

97743870