TENTRO - 2019/2020

 

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning som du kan velge i stedet for kirkelig eller humanistisk. Tilbudet bygger på et kristent rammeverk, men har et et annerledes opplegg enn i den norske kirke når det gjelder former og læringsmetoder.

Tentro er åpent for alle. Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer.

Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra Klippen som står ansvarlige for turer og gruppesamlinger. Du kan være med på Tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.

Det er ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe for å bli med i Tentro.

Vi er veldig stolte av å kunne tilby Tentro som vårt konfirmasjonstilbud og håper at du blir en av konfirmantene kommende skoleår!

Tentroåret avsluttes med en høytidelig festgudstjeneste på klippen 3. mai 2020.

Det blir informasjonsmøte om Tentro for foreldre 26 august kl 20:00 på klippen.