Rapport 2016

Ingrid Vatne har jobbet mange år i Bolivia. I Bolivia jobber vi sammen med FES for å forbedre kvaliteten i 22 utvalgte skoler i landet. Prosjektet gir opplæring til lærere, relevant utstyr til klasserommene og ekstra hjelp til elever som står i fare for å stryke. I tillegg jobber prosjektet for å engasjere foreldrene i barnas skolegang og avholder møter for ungdommene for å forhindre at de involveres i kriminalitet, rus og lignende dårlige miljøer.

Videre ble fem utvalgte kirker involvert i prosjektet, for å ta ansvar for å engasjere foreldrene i barnas skolegang. Det man ser av resultater i 2015 som følge av prosjektets arbeid, er at undervisningen har blitt mer pedagogisk og dynamisk. Elevene viser økt motivasjon og selvtillit på skolen, og vi ser at antall elever som stryker, går ned.

Bortsett fra de vanlige prosjektaktivitetene, er det noen ting som har vært ekstra viktige så langt i 2016:

1.     Videre arbeid med 5 års planene til skolene, og med å forankre disse hos skolene og de involverte ansvarshavere (som skolene selv, foreldregrupper og staten).

2.     Monitorering. Nytt av året er at de gjør jevnlige undersøkelser gjør blant de som er knyttet til prosjektet, vedr. prosjektets effekter og resultater. Foreløpig har de hatt undersøkelser blant lærere og foreldregruppene. Begge disse har vært meget hyggelig lesning, og det er i seg selv meget hyggelig at PDI-staben tar oppgaven om fortløpende oppfølging på alvor, og stadig lærer hvordan å forbedre både prosjekt og rapportering.

3.     Den siste tiden har også vært preget av mye arbeid med neste års planer.

I sum, er det liten tvil om at både staben, prosjektaktivitetene og resultatene, i Bolivia holder meget høy kvalitet. Det gleder vi oss over- takk for støtten!